Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Verejná vyhláška Ochodnica - Suchá-Rek. NN siete /SW 10912/

Verejná vyhláška Ochodnica - Suchá-Rek. NN siete /SW 10912/

  Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávatľ elektorontážnych prác pre SSD, a.s. oboznamuje občanov a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby:

Ochodnica - Suchá -Rek.NN siete /SW 10912/, že práce na vyššie spomunutej stavbe začnú 8.2.2021. Práce by mali trvať do 11.3.2021. 

 

Účel stavby: 

Vzdušné vedenie je v nevyhovujúcom stave a po poruchách spájané vo viacerých úsekoch.  Nutná výmena drevených podperných bodov, ktoré sú pre obsluhu v nevyhovujúcom stave. Účelom je aj rekonštrukcia domových prípojok, výmena istiacich skriniek a holých vodičov.

Dané práce spočívajú z demontáže drevených podperných bodov a následnej montáže betónových podperných bodov, výmeny holých vodičov za samonosné izolované vodiče a rekonštrukcie domových prípojok. 

 

+ viac prílohe.