Presunúť na hlavný obsah

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Milí učitelia, vážení pedagógovia, dovoľte mi, aby som Vám touto cestou zablahoželal ku Dňu učiteľov, ktorý si pripomíname 28. marca.

Ste vždy pripravení odpovedať na každú zvedavú otázku, túžiaci zapáliť v deťoch čo najväčší záujem o učivo. Pre deti ste vzorom múdrosti, inteligencie, ale aj ľudskosti. Byť učiteľom je povolanie, ktoré môže človek vykonávať plnohodnotne iba vtedy, ak svoje povolanie považuje za poslanie.

V materskej škole učíte deti rozpoznávať farby, recitovať prvé básničky a potom na základnej škole s láskou a trpezlivosťou vediete nemotornú ruku prváčika. Píšete s nim prvé písmená, slová, učíte ich čítať, počítať a vždy s pochopením ich vediete k novým poznaniam až kým neopustia brány škôl.

Budem rád, ak sa svojim umom budete aj naďalej podieľať pri výchove tejto i budúcej generácie. Chcem sa Vám srdečne poďakovať za Vaše nasadenie, za každé povzbudzujúce slovo, každý skutok lásky a empatie voči kolegom a deťom, za šírenie dobrého mena našej obce, ktorej ste súčasťou.

Úprimne Vám prajem, aby ste zo svojho vznešeného povolania čerpali silu pomáhať, prajem Vám pokojnú myseľ a predovšetkým pevné zdravie na Vašej ceste byť príkladom na ceste za vzdelaním.

Jeden deň s dobrým učiteľom, je viac ako tisíc dní samoštúdia...“ J.A. Komenský

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica

Deň učiteľov Ochodnica