Presunúť na hlavný obsah

Vstup len s negatívnym potvrdením o vykonaní testu

Upozorňujeme občanov, že vstup do budovy Obecného úradu je povolený len s platným potvrdením o vykonaní testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom, ktorý ste povinný ukázať k nahliadnutiu zamestnancom Obecného úradu. Taktiež Vás žiadame, aby ste, pokiaľ je to možné, využili inú ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailová, telefonická komunikácia ...). Ďakujeme za pochopenie.