Presunúť na hlavný obsah

Výborný nápad starostu zaujal média

Nielen slovenské obce, ale už aj mestá trápi nedostatok všeobecných lekárov. Slovensku chýba 900 lekárov a štvrtina obvodných lekárov ma vyše 65 rokov. Obvodných lekárov je taký akútny nedostatok, že absolventi by sa uplatnili v ktoromkoľvek regióne.

Obec Ochodnica sa rovnako ako mnoho iných obcí snažila prilákať lekárov formou nízkeho, resp. žiadneho nájomného, rekonštrukciou priestorov, vybavením ambulancie ..., no pre lekárov to nemusí byť dostatočné, nakoľko pri nižšom počte pacientov, o ktorých sa starajú, platby od zdravotných poisťovní nepokryjú ich pravidelné mesačné náklady. Občania Ochodnice tak už niekoľko rokov musia dochádzať do ambulancie v Kysuckom Lieskovci, čo najmä seniorom dosť skomplikovalo život.

Starosta obce Ochodnica s podporou obecného zastupiteľstva našiel šikovný a efektívny spôsob ako týmto občanom reálne pomôcť a to zaistením bezplatnej dopravy na lekárske vyšetrenia trikrát týždenne v pravidelnom čase, ktorú zabezpečuje vodič na dodávke vo vlastníctve obce.

O tejto ústretovej službe občanom našej obce písalo, resp. vysielalo reportáže už viacero celoslovenských médii. Tentokrát nás ako príklad pre iné obce predstavili v časopise Kroky k úspechu, ktorý vydáva Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v rámci projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

Celý článok si môžete prečítať tu: Kroky k úspechu 35 (PDF, 2,17MB)

Archívna reportáž v TV JOJ: