Presunúť na hlavný obsah

Začiatok školského roka 2021/2022 - ZŠ Ochodnica

Riaditeľka Základnej školy v Ochodnici oznamuje žiakom, že školský rok 2021/2022 začne  vo štvrtok 2.septembra 2021 o 8,30 hod. v ZŠ.

Zároveň pozývame všetkých učiteľov, žiakov a rodičov na svätú omšu, ktorá sa uskutoční pred slávnosťou o 7,30 hod. v kostole.

Žiaci prinesú so sebou Vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané zákonným zástupcom a odovzdajú pri príchode triednym učiteľkám. Túto povinnosť si rodičia môžu splniť aj elektronicky cez stránku edupage.

Po skončení slávnosti žiaci odchádzajú domov, školský klub detí a školská jedáleň začne prevádzku od piatku 3.9.2021. Prihlášku do ŠKD alebo na stravovanie odovzdajú žiaci triednym učiteľkám.

Žiaci 1.ročníka pôjdu po skončení slávnosti do triedy, rodičia prinesú a odovzdajú pri vstupe do budovy školy Vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.