Presunúť na hlavný obsah

Zavedenie zberu kuchynského odpadu

Vážení obyvatelia, v našej obci bol zavedený zber triedeného kuchynského odpadu, nakoľko nám táto povinnosť vyplýva z legislatívy. Kvôli situácii s Covid-19 bola povinnosť obcí a miest zaviesť triedenie tohoto odpadu predĺžená do júna 2021 oproti pôvodnému termínu 1.1.2021.

Ako ste si už mohli všimnúť, k stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch (nové bytovky, školská, nad MŠ), pribudla nová zberová nádoba čiernej farby s označením B.R.O. - Kuchynský odpad, ktorá slúži na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Patria sem nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného, ale i živočíšneho pôvodu z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, scedené zvyšky z polievok, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.

Tento druh odpadu môžete zberať do menšej nádobky (kýblika) a následne takto odpad vyniesť do zbernej nádoby.

Podľa zákona o odpadoch je ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu do kontajnerov/popolníc na TKO zakázané, použite preto prosím túto nádobu.

Do zbernej nádoby nepatrí záhradný biologický odpad (tráva, listie, konáre, či nespracované šupky zo zeleniny, ovocia), ktoré patria do kompostéra.

Pristúpme k tejto novej povinnosti zodpovedne a spoločne tak prispejme k zníženiu množstva odpadu v nádobách na zber komunálneho odpadu. Ďakujeme.

Bioodpad