Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Ochodnica má najlepšie finančné zdravie v okrese Kysucké Nové Mesto

Ochodnica má najlepšie finančné zdravie v okrese Kysucké Nové Mesto

Inštitút pre ekonomické reformy (INEKO) zverejnil v stredu 12.10.2022 rebríček finančného zdravia obcí a miest Slovenska za rok 2021. Teší nás, že si obec Ochodnica opäť obhájila prvenstvo v okrese Kysucké Nové Mesto a patri tak medzi obce s najlepším finančným zdravím na Slovensku.

Hodnotenie sa vypočítava ako vážený priemer piatich rozhodujúcich ukazovateľov, a to celkový dlh, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti a záväzky aspoň 60 dní po lehote splatnosti. Obec Ochodnica získala v hodnotení celkové skóre 5,7 bodov, čo v slovnom hodnotení inštitútu znamená výborné finančné zdravie.

Potešujúce je, že obec Ochodnica hospodári nielen bez dlhu, ale najmä, že počas celého obdobia investovala nemalé finančné prostriedky do nových investícií a  zvelaďovania majetku. Len za posledné obdobie sa zrekonštruovali 2 mosty, vybudovalo sa multifunkčné ihrisko, vymenila sa strecha na Obecnom úrade, na Kultúrnom dome, v Dome smútku a v telocvični v Základnej škole. Odvodnili sa a zaizolovali základy kultúrneho domu, vybudovali sa nové moderné toalety a rekonštrukciou prešiel aj vchod do kultúrneho domu. Na dolnom cintoríne sa opravili schody na cintoríne, zrenovovala sa kaplnka, vymenilo sa oplotenie, zrekonštruovali sa niektoré komunikácie, doplnilo osvetlenie, oplotil sa minerálny prameň a mnoho ďalších vecí, ktoré zlepšili život a podmienky v našem obci.

Celkový rebríček za okres Kysucké Nové Mesto nájdete tu: http://www.hospodarenieobci.sk