Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Oznámenie o úplnej uzávierka cesty III. triedy v mieste železničnéh...

Oznámenie o úplnej uzávierka cesty III. triedy v mieste železničného priecestia.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 

STREDISKO MIESTNEJ SPRáVY A ÚDRŽBY TRAŤOVÉHO OBVODU ŽILINA

Železničná stanica Žilina, ul. hviezdoslavova 7, 010 01 Žilina 

 

Vec: Oznámenie o úplnej uzávierke cesty III. triedy v mieste železničného priecestia

 ŽSR, Stredisko miestnej správy a údržby železničných tratí a stavieb Žilina Vám-oznamuje, že z dôvodu potrebnej opravy nevyhovujúcich parametrov geometrickej polohy koľají dôjde  k úplnej uzávierke cesty III. triedy ( III/2014/5.766) v mieste železničného priecestia v žkm 264,698 (SP0013) železničnej trate Kysucké Nové Mesto - Krásno nad Kysucou k.ú. Ochodnica. 

Počas uzávierky železničného priecestia bude umožnený prejazd vozidlám osobnej dopravy a vozidlám záchranných zložiek cez priechod pre chodcov v km 264,708(SP2496) situovaný vedľa opravovaného priecestia. Doprava na tomto priechode bude riadená zamestnancami ŽSR. 

 

Opravné práce na priecestí sú plánované na dni:

   23.10.2022 (nedeľa) od 9:00 h  do 14:00 h

   30.10.2022 (nedeľa) od 9:00 h do 14:00 h