Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.11.2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 25.11.2022

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva na deň 25. novembra 2022 /t.j. piatok / o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu.

Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná!

Program:

 1. Úvodne náležitosti:
  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
  4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  6. Príhovor starostu obce
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie
 4. Menovanie zástupcu starostu obce
 5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 6. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 7. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle §4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine, sobášna miestnosť, sobášne dní
 8. Určenie platu starostu obce a návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku
 9. Diskusia
 10. Záver

Obecné zastupiteľstvo je možné sledovať naživo na adrese https://wnet-technology.sk/ochodnica

Obecné zastupiteľstvo Ochodnica na živo