Presunúť na hlavný obsah
  • Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

Zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách : https://www.minv.sk/?ep24-kandidati3

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovej stránke:www.minv.sk/?volby-ep