Presunúť na hlavný obsah

Sviatok sv. Floriána - patróna hasičov

Dňa 4. mája si každoročne pripomíname sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom z DHZ Ochodnica. Títo ľudia často obetujú svoj voľný čas na úkor pomoci iným občanom, nasadzujú svoj život, či zdravie dobrovoľne, bez nároku na odmenu. Milí členovia DHZ, ďakujem Vám za všetko, čo ste urobili pre dobro našej obce, za pomoc, ochranu majetku, životov nás, občanov obce. Prajem Vám, nech Vás ochraňuje Váš patrón po celý rok a drží nad Vami ochrannú ruku.

Radoslav Ďuroška, starosta obce Ochodnica

Svätý Florián žil koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády rímskeho cisára Diokleciana. Narodil sa v Cetii, v dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii. Posledné roky služby pôsobil v légii v meste Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy Rakúsko patrilo pod Rím. Podľa legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, ktorú oddávna používali na hasenie požiarov. To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.