Presunúť na hlavný obsah

Hasiči DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor OchodnicaDobrovoľný hasičský  zbor  je najstaršou záujmovou organizáciou v našej obci. Od jeho vzniku v roku 1925 členovia zboru neustále vyvíjajú činnosť,  ktorá obci prináša úžitok. Zbor sa zúžastňoval na mnohých podujatiach, športových súťažiach,  jubileách požiarnych zborov,  a to nielen v okrese ale aj u susedov  na Morave. Vitríny klubovne  zboru sú plné víťazných pohárov,ocenení a diplomov.  V roku 1971 bola založená záujmová činnosť žiakov Mladý požiarnik "Hry Plameň".  V našej  obci má hasičský zbor bohaté tradície pri hasení požiarov, živelných pohromách, preventívnej činnosti a kultúrnych aktivitách. Vstupovali doň vždy iba obetaví občania, ktorí nehľadiac na svoj voľný čas, venovali všetko pre spokojnosť a bezpečnosť našich občanov. V roku 1995 si členovia Dobrovoľného požiarneho zboru slávnostne, ale aj súťažou pripomenuli 70. výročie založenia tradície, ktorá by mohla a mala zostať svedectvom a príkladom nesmierne  obetavej a záslužnej práce.

DHZ Ochodnica na Facebooku

Pamätná brožúra k 85 výročiu založenia DHZ v obci OCHODNICA

2% pre DHZ Ochodnica