Presunúť na hlavný obsah

Hasiči DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor OchodnicaDobrovoľný hasičský  zbor  je najstaršou záujmovou organizáciou v našej obci. Od jeho vzniku v roku 1925 členovia zboru neustále vyvíjajú činnosť,  ktorá obci prináša úžitok. Zbor sa zúžastňoval na mnohých podujatiach, športových súťažiach,  jubileách požiarnych zborov,  a to nielen v okrese ale aj u susedov  na Morave. Vitríny klubovne  zboru sú plné víťazných pohárov,ocenení a diplomov.  V roku 1971 bola založená záujmová činnosť žiakov Mladý požiarnik "Hry Plameň".  V našej  obci má hasičský zbor bohaté tradície pri hasení požiarov, živelných pohromách, preventívnej činnosti a kultúrnych aktivitách. Vstupovali doň vždy iba obetaví občania, ktorí nehľadiac na svoj voľný čas, venovali všetko pre spokojnosť a bezpečnosť našich občanov. V roku 1995 si členovia Dobrovoľného požiarneho zboru slávnostne, ale aj súťažou pripomenuli 70. výročie založenia tradície, ktorá by mohla a mala zostať svedectvom a príkladom nesmierne  obetavej a záslužnej práce.

DHZ Ochodnica na Facebooku

Pamätná brožúra k 85 výročiu založenia DHZ v obci OCHODNICA

2% pre DHZ Ochodnica

Dobrovoľný hasičský zbor Ochodnica - história

Dňa 17.apríla 1925 sa konalo Valné zhromaždenie, kde za prítomnosti zástupcov OHJ č.18 Kysucké Nové Mesto bol založený DHZ Ochodnica. Prvým veliteľom sa stal Gašpar Baltiar. Medzi zakladateľov patrili Juraj Ploštica, Gabriel Vlček, Blažej Kubička, Matej a Vincent Tarana, Alojz Holáň, Justín Tarana, Pavol Olejko, Ján Olejko, p. Mizera, Cyril Macášek, Matej Pavlus, Ján Batinec, Štefan Kulich, Pavol Ondrušek..., spolu 40 členov. Už 10.05.1926 sa prvýkrát spomína i založenie hasičskej hudby.

V r. 1931 na čele organizácie stál veliteľ Gašpar Baltiar, námestníkom bol Jozef Adámek, tajomník Ľ. Piják, strojník V. Piják, trubač G. Vlček a ďalší členovia výboru: Ján Kubičiar, G. Slíž, Juraj Ploštica, V. Čavajda, Matúš Tarana. Z vybavenia možno spomenúť ručnú dvojpiestovú striekačku na drevenom podvozku. Činnosť hasičov bola zameraná na preventívnu činnosť a bola ako prvá kultúrna organizácia v obci na organizovanie divadelných predstavení a tanečných zábav.
V Ochodnici počas vojnových rokov viedli DHZ Matej Tarana, Ľudovít Piják, Pavol Olejko, Gábriš Vlček a ďalší. Neskôr aktívni členovia boli najmä - Martin Tarana, Ondrej Krupka - veliteľ, Gabriel Vlček - trubač, Tomáš Holáň, Štefan Radolský, Blažej Kubičár, Vendelín Piják až do roku 1958. Po tomto roku nastali zmeny vo výbore, ktorý potom viedli Anton Magát, Cyril Holáň, Mikuláš Sklenár, Emil Sýkora, Gabriel Vlček, Štefan Muzika, Tomáš Holáň...
Na rozhraní rokov 1961/62 Anton Magát začal organizovať výstavbu požiarnej zbrojnice, na ktorú MNV nemalo povolenie. Za veľkých ťažkostí sa výstavba v roku 1964 dokončila. V roku 1962 došlo k požiaru na JRD. Po úspešnom zásahu OIPO Čadca odmenilo DPZ dodaním motorového vozidla Tatra 805 a motorovej striekačky PS-8. Zobrali však starú striekačku z roku 1936, čo viedlo k nespokojnosti členov.

Od roku 1971 sa veliteľom stal Martin Staník a členovia výboru boli: Štefan Muzika, Emil Sýkora, Anton Šenkár, Jozef Piják, Mikuláš Sklenár, Martin Vydra, Martin Marčan. Pod týmto vedením získali mnoho hodnotných cien na súťažiach v Čadci, Turzovke, KNM, Kysuckom Lieskovci, Lodne, ale aj na Morave. Za spolupráce predsedu MNV a člena DPZ Antona Čečku a kultúrnej pracovníčky M. Ďuroškovej sa práca ďalej úspešne rozvíjala. Od roku 1971 pracovali aj krúžky mladých požiarnikov, ktoré viedli Emil Sýkora, Anton Šenkár, Martin Marčan, Ján Gavlas, František Kolesár a Róbert Konkoľ. Po smrti Martina Staníka sa stal  na prechodné obdobie veliteľom M. Marčan.

V roku 1972 OIPO Čadca dodala striekačku PS-12. V roku 1985 sa niektorí členovia vzdali práce vo výbore, preto bol zvolený nový výbor. Predsedom sa stal Emil Sýkora, veliteľom Ladislav Smolka. Ďalšími členmi boli Jozef Piják, Anton Muzika, Miroslav Turčák, František Kolesár, Justína Pijáková a Jarmila Vydrová. Justína Pijáková zorganizovala družstvo žien, ktoré reprezentovalo DPZ na viacerých súťažiach.

V roku 1986 bola z obce odobratá Tatra 805, ktorá im slúžila skoro 22 rokov. Dostali však Aviu A31 a PPS - 12 spolu so starším hasičským vybavením. V roku 1990 vedenie DPZ prebral Martin Tarana. V roku 1991 sa na slovenskom zjazde zúčastnil za okrsok Emil Sýkora. Od tohto obdobia na Veľkú noc stavajú stráže v kostole pri Božom hrobe. Uchovali sa aj záznamy o viacerých požiaroch v obci, ale zbor často zasahoval aj pri lesných požiaroch.

V r. 1995 vo výbore pracujú: Martin Tarana (predseda), Stanislav Malík (veliteľ), Ján Kolesár (tajomník), Miroslav Húšťava (preventivár), František Kolesár (ref. mládeže), Martin Marčan (strojník), Miroslav Turčák (pokladník), Jastína Pijáková (revízor).

15.7. 2000 sa konala oslava 75. výročia založenia DHZ. Slávnosť bola spojená so súťažou aj za účasti domáceho starostu Miroslava Gavlasa a tiež okresných funkcionárov. 

V r. 2003 už zbor pracuje pod záštitou starostky Miroslavy Kekelyovej. V roku 2004 má zbor 63 členov a výbor tvoria: predseda - Milan Holáň, veliteľ - Zdenko Žabka, tajomník - Lenka Mlichová, preventivár - Miroslav Húšťava, mat.-tech. referent - Pavol Kavčák, referent mládeže - Ján Vydra, Ľubomír Mlich, org. referent - František Kolesár, pokladník - Miroslav Turčák a revízori - Justína Pijáková a Anna Čečková. V roku 2001 bol najvyšším vyznamenaním - Zaslúžilý člen DPO SR ocenený Anton Magát. 

V roku 2006 opäť nastali zmeny vo výboru a predsedom sa stala starostka obce Ing. Miroslava Kekelyová. Vo výbore sa objavujú nové mená - Marcela Lisková, Beáta Randová, Martin Muzika, Ján Kolesár, Radoslav Mrenka, Ján vydra ml., Veronika Ďuratná, čestný predseda Emil Sýkora. Od r. 2007 má zbor vo výbave po generálnej oprave PPS-18. V tom isto roku má zbor aj nového držiteľa ocenenia - Zaslúžilý člen DPO SR - Emila Sýkoru.

V r. 2010 doslúžilo i vozidlo Avia. Zbor nemá žiadne motorové vozidlo. Na post predsedu bol zvolený nový starosta obce Radoslav Ďuroška. DHZ Ochodnica sa sústreďuje na prácu s mládežou pod vedením Zdenka Žabku a Martina Blahu. V súťažných aktivitách majú družstvá mužov, žien i detí a umiestňujú sa na pohárových súťažiach na popredných miestach. 

V roku 2014 boli účastníkmi i Nočnej hasičskej ligy Žilinského kraja, kde muži i ženy zhodne obsadili 3. miesto. Zboru chýba hasičské vozidlo. Situácia sa zmenila v r. 2015, kedy si na domácej pôde v mikulášsky deň 06.12.2015 prevzali z rúk ministra vnútra Róberta Kaliňáka vozidlo IVECO Daily. Predtým na námestí v Žiline im bol daný do užívania aj protipovodňový príves. Ďalšou držiteľkou titulu Zaslúžilý člen DPO SR sa v r. 2015 stala Justína Pijáková. 
Zbor úzko spolupracuje s obcou, poslancami OZ a napreduje v činnosti, ako i rozširovaní materiálneho vybavenia. V roku 2015 sa uskutočnila aj oslava 90 rokov založenia DHZ spojená s miestnou súťažou. Zbor má nadviazanú partnerskú spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi z Poľska.

Na ochodnických hasičov sa môže vždy starosta obce, ale i občania bez obáv obrátiť. Dosahujú veľmi dobré umiestnenia vo všetkých súťažných kategóriách. Organizujú dlhodobo pohárové súťaže - hasičské soboty aj so sprievodným programom, nočnou súťažou a memoriálom Pavla Čečka. Obľúbená bola aj súťaž v saní z miestneho potoka. Po vybavení hasičských zborov vozidlami IVECO ju postupne nahradila zaujímavá súťaž v útoku z vozidla. Bohatá je aj zásahová činnosť zboru. Zasahujú najmä pri lesných požiaroch a riešia rôzne kalamity a vrtochy počasia v obci. Ich výsadou je aj stávanie obecného mája. Majú zrekonštruovanú hasičskú zbrojnicu.

V roku 2023 zavítala socha sv. Floriána do obce Ochodnica, kde sa konal už 9. ročník okresnej omše. Pri tejto príležitosti bola v domácom kostole posvätená i nová hasičská zástava. Tú pôvodnú mali ešte od r. 1929, ktorú im daroval gróf Gejza Csáky s manželkou z Budatínského zámku.

Zbor má aktuálne 44 členov, z toho 16 žien. IMZ sa v obci konali v rokoch - 1994, 1997, 1999 a 2008. Okresné kolo dospelých a dorastu hostili v r. 2012 a 2018, PLAMEŇ - 2015, 2019, 2022 a Zimné halové hry boli v obci v rokoch 2004 a 2016. V zbore boli 3 členovia vyznamenaný najvyšším možným titulom v rámci štruktúr DPO SR - Zaslúžilý člen: Anton Magát (2001), Emil Sýkora (2007) a Justína Pijáková (2015).

Výbor a revízor DHZ Ochodnica 2022 - 2027

  • predseda DHZ - Radoslav Ďuroška
  • veliteľ DHZ - Zdenko Žabka
  • tajomník - Anna Ďuratná
  • preventivár - Ján Randa
  • referent mládeže - Martin Blaho
  • strojník - Marián Vlček
  • pokladník - Beáta Randová
  • revízor - Magdaléna Palúchová