Presunúť na hlavný obsah

Základná škola mimoriadne prerušuje vyučovanie

Z dôvodu pretrvávania vysokej chorobnosti žiakov s odporúčaním RÚVZ Čadca a so súhlasom zriaďovateľa Obec Ochodnica, riaditeľka Základnej školy, Ochodnica 19 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie z dôvodu podozrenia na pandémiu chrípky a ochorenia horných dýchacích ciest u žiakov od 6. 12. 2022 (utorok) do 12.12. 2022 (pondelok) v zmysle § 150 ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s bodom č.3. rozhodnutia ministra školstva zo dňa 15. 8. 2022.

Zároveň bude prerušená prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí.

Nástup žiakov do školy bude 13. 12. 2022 (utorok).

RNDr. Edita Brisudová
riaditeľka školy