Presunúť na hlavný obsah

Orez stromov na vyšnom konci

Dňa 04.02.2023 sa na vyšnom konci pri pálenici počas snehovej víchrice vyvrátil strom na elektrické vedenie. Po preverení situácie komisiou životného prostredia sa zistilo, že na danom úseku sa nachádza viac nahnutých, poškodených a vyschnutých stromov, ktoré ohrozujú elektrické vedenia, majetok občanov a najmä život občanov. Preto sme neváhali a kontaktovali sme Povodie Váhu. Pracovníci nás po viacnásobnej urgencii napokon kontaktovali a na danom mieste sme sa stretli. Vyhodnotili, že je potrebný okamžitý orez a výrub stromov. Výrub a orez bude prebiehať v troch fázach.

V prvej (ktorá už prebehla) boli vyrezané duté a spráchnivené stromy, ktoré predstavovali najväčšie nebezpečenstvo pre zdravie, životy a majetok ľudí.
Po súhlase ochranárov budu vyrezané stromy, ktoré ohrozujú trafostanicu a elektrické vedenie.
Po vegetačnom období budu orezané a spílené ostatné ohrozujúce stromy.

Vypracoval: Lukáš Turčák