Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Pozvánka na stretnutie s odborníkmi k problematike vidieka

Pozvánka na stretnutie s odborníkmi k problematike vidieka

Vážení občania
pozývame Vás na stretnutie s odborníkmi k problematike vidieka, ktoré sa uskutoční v stredu 23.08.2023 o 16:00 hodine v kultúrnom dome v Ochodnici.
 
Osobne sa stretnutia zúčastní poslanec NRSR a člen pôdohospodárskeho výboru, Ing. et. Ing. Filip Kuffa, poslanec NRSR, PhDr. Štefan Kuffa a ich hostia.

Témy stretnutia budú:

  • regulácia medveďa hnedého a veľkých šeliem
  • vyhlasovanie ďalších chránených území, ktoré môže znamenať vážny zásah do vlastníckych práv majiteľov pozemkov, narušenie celistvosti urbariátov, obmedzenie poľovníctva a gazdovania
  • obmedzovanie náboženskej slobody orgánmi štátnej ochrany prírody
  • prenikanie gender ideoógie do školstva

Srdečne Vás všetkých pozývame.