Presunúť na hlavný obsah

Orezanie stromov pod elektrickým vedením

Žiadame všetkých občanov, ktorým konáre stromov a kríkov zasahujú do elektrického vedenia aby zabezpečili ich orez a zabránili tak výpadkom elektriky a poruchám, ktoré vznikajú pri silných vetroch a nepriaznivom počasí. Podľa zákona č.251/2012 Z. z. majú vlastníci pozemkov povinnosť vypíliť alebo aspoň orezať všetky trvalé porasty vyššie ako tri metre rastúce pod vedením alebo v jeho ochrannom pásme. Zdôrazňujeme, že zákon zakazuje pod elektrickým vedením okrem pestovania porastov aj umiestňovať stavby, vytvárať skládky či skladovať horľavé materiály.