Presunúť na hlavný obsah

Radostné veľkonočné sviatky!

Milí spoluobčania,

chcel by som Vám v mene svojom ako aj v mene celého kolektívu zamestnancov Obecného úradu popriať príjemné a pokojné prežitie veľkonočných sviatkov.

Nech Vás tieto dni naplnia šťastím, nech sú prejavom spolupatričnosti, porozumenia a lásky k človeku.

Požehnanú Veľkú noc a veľa elánu do ďalších jarných dní všetkým obyvateľom obce Ochodnica

praje

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica

Radostné veľkonočné sviatky Ochodnica