Presunúť na hlavný obsah
  • Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva

Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva

interreg-logo

zilinsky-samospravny-kraj-logo
 

ČÍSLO MIKROPROJEKTU:  INT/EB/ZA/1/I/B/0032

NÁZOV  MIKROPROJEKTU: Ochodnica a Mucharz – partnerstvo na ochranu nášho dedičstva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko, mikroprojekty, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“
Vedúci partner: Obec Ochodnica (Slovensko)
Partner projektu 1: Gmina Mucharz (Poľsko)

Celkové náklady projektu predstavujú výšku: 83 536,81 €
Celkové náklady projektu pre Obec Ochodnica: 62 780,56 €
Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt: 71 006,28 Eur
Dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na projekt pre Obec Ochodnica: 53 363,47 Eur
Dotácia zo štátneho rozpočtu SR na projekt pre Obec Ochodnica: 6 278,05 Eur
Vlastné zdroje obce Ochodnica: 3 139,04 Eur

zastresenie-amfiteatra-ochodnica