Presunúť na hlavný obsah
  • Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu n...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obcí Dolných Kysúc.

Predmetom projektu:

  • nákup 1515 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
  • nákup 45 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obcí.
Za účelom nákupu kompostérov obce zrealizovali podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností

Názov projektu : Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc
Kód projektu v ITMS 2014+ : 310011L391
Miesto realizácie projektu: Dolný Vadičov, Lopušné Pažite, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica
Zmluvná výška NFP: 187 183,25 EUR
Časová realizácia projektu: 2018 – 2019

Predchádzanie vzniku odpadu Ochodnica

Predchádzanie vzniku BRKO Dolné Kysuce