Presunúť na hlavný obsah

Kamerový systém Ochodnica

Na základe našej žiadosti bol v rámci III. etapy Obci Ochodnica poskytnutý finančný príspevok určený na zníženie kriminality v obci, teda na obstaranie kamerového systému. Z Ministerstva vnútra SR dostala Obec Ochodnica dotáciu vo výške 15 000 €. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na rok 2016, pričom spolufinancovanie z vlastných finančných prostriedkov bolo vo výške 3 750 €, celková cena za dodávku kamerového systému  bola 18 750 €. Prieskum trhu na túto zákazku prebehol podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazku získal uchádzač ELEKO, s.r.o., Žilina., ktorý ponúkol najnižšiu cenu.  Prieskum trhu bol uskutočnený od 17.05.2017 do 06.06.2017. Spustenie kamerového systému prebehlo dňa 09.08.2017.

Projekt bol financovaný prostredníctvom Ministerstva vnútra SR

ministerstvo-vnutra-slovenskej-republiky-logo