Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.11.2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.11.2020

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 6. novembra  2020 /t.j. piatok/ o 18:00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov je povinná. 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Kontrola uznesení.
  4. Rôzne.
  5. Diskusia.
  6. Záver.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať s vylúčením verejnosti.

S pozdravom 

Radoslav Ďuroška - starosta obce Ochodnica.