Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: Miestne komunikácie obec Ochod...

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Miestne komunikácie obec Ochodnica- Panelová cesta a parkovisko cintorín a oprava výtlkov v obci Ochodnica

Názov zákazky: Miestne komunikácie obec Ochodnica- Panelová cesta a parkovisko cintorín a oprava výtlkov v obci Ochodnica

Predpokladaná hodnota zákazky: 28.730,38,- EUR bez DPH

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávané a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Link na zverejnenú zákazku:

https://www.ezakazky.sk/ochodnica/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=93890706&