Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou pre stavbu K...

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou pre stavbu Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov - Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)

Mesto Kysucké Nové Mesto, oddelenie výstavby a územného rozvoja ako stavebný úrad príslušný podľa §119 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku vydal Územné rozhodnutie pre stavbu "Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov - Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)".

Územné rozhodnutie viď pod textom.