Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Územné rozhodnutie líniovej stavby - "Kysucká cyklotrasa - úsek Dun...

Územné rozhodnutie líniovej stavby - "Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov – Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)"

 

Územné rozhodnutie líniovej stavby  "Kysucká cyklotrasa - úsek Dunajov – Kysucké Nové Mesto - Žilina (Budatín)" na pozemkoch v k. ú.: Dunajov, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Rudinka, Vranie, Brodno, Budatín, Žilina, parc. č.: neuvádza, ktoré je potrebné podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov oznámiť verejnou vyhláškou.

 

Príloha : Územné rohodnutie