Presunúť na hlavný obsah

URBARIÁT POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO OCHODNICA

OKRESNÝ ÚRAD KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 

Vec: ,, Opatrenia na zlepšenie zadržiavania vody na pozemkoch URBARIÁT POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO OCHODNICA "

Navrhovateľ, URBARIÁT POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO OCHODNICA, Ochodnica 204, 023 35 Ochodnica, IČO: 42 348 943.

Zámer je zverejnený stránke: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/opatrenia-na-zlepsenie-zadrziavania-vody-na-pozemkoch-ubariat-pozemko

Bližši  informácie sú uvedené v prílohe alebo sa môžete informovať   - urbariatochodnica@gmail.com . 

 

Zverejnené dňa: 26.01.2024