Presunúť na hlavný obsah

URBARIÁT POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO OCHODNICA.

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA O VYUŽITÍ ÚZEMIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

stavebník: 

Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica, IČO: 42348943, so sídlom Ochodnica       č. 204, 023 35 Ochodnica

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 15.05.2024 návrh :

na vydanie územného rozhodnutia o využití územia:

„Opatrenia na zlepšenie zadržiavania vody na pozemkoch Urbariát, pozemkové spoločenstvo Ochodnica“

vyvesené: 17.05.2024

viac v prílohe