Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ochodnica č. 3/2023 o podmienkach...

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ochodnica č. 3/2023 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch bežného štandardu v Obci Ochodnica

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ochodnica č. 3/2023 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch bežného štandardu v Obci Ochodnica, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu.

 

Viac informácií v prílohe.