Presunúť na hlavný obsah
  • Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

  • Volebná miestnosť: Zasadačka obecného úradu v Ochodnici
  • Volebný okrsok č.1
  • E-mail určený na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: obec@ochodnica.sk
  • E-mail, určený na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obec@ochodnica.sk
  • Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie: Mgr. Jana Kolenová

Viac informácií:

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke:
www.minv.sk/?volby-prezidentsr