Presunúť na hlavný obsah
  • Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

  1. Program výzvy: Regionálny rozvoj
  2. Podprogram výzvy: Verejný priestor a verejná infraštruktúra
  3. Názov podporenej činnosti (projekt, úloha, aktivita): Výstavba chodníkov na cintoríne v Obci Ochodnica

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Žilinským samosprávnym krajom z rozpočtu ŽSK podľa VZN ŽSK č. 46/2016 na rok 2017

Vydláždenie voľného priestranstva pred Domom smútku, ktorý je súčasťou horného cintorína v Obci Ochodnica zámkovou dlažbou o veľkosti 106 m2 za účelom skvalitnenia verejného priestoru a verejnej infraštruktúry v oblasti podprogramu verejný priestor a verejná infraštruktúra v záujme zlepšenia života obyvateľov a rozvoja územia.

zilinsky-samospravny-kraj-logo