Presunúť na hlavný obsah
  • Výzva na predloženie cenovej ponuky: Rekonštrukcia mosta pri Mihald...

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Rekonštrukcia mosta pri Mihaldovi - vyšný koniec v obci Ochodnica

Názov zákazky: Rekonštrukcia mosta pri Mihaldovi - vyšný koniec v obci Ochodnica

Predpokladaná hodnota zákazky: 39.941.08,- EUR bez DPH

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávané a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Link na zverejnenú zákazku:

https://www.ezakazky.sk/ochodnica/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=73815485&