Presunúť na hlavný obsah

Automatický externý defibrilátor už aj v Ochodnici

Dobrovoľný hasičský zbor v Ochodnici v spolupráci s obcou Ochodnica zakúpili prístroj AED (automatický externý defibrilátor), ktorý bude umiestnení na budovu Hasičskej zbrojnice pre potreby širokej verejnosti.

Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj, ktorý zachraňuje ľudské životy vďaka poskytnutiu neodkladnej defibrilácie. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2000 ľudí. Pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia). A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí zdravotný stav človeka a podľa toho výboj buď uskutoční, alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva vizuálne aj akusticky. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik. Prístroj je zaregistrovaný v operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, čo znamená, že keď niekto zavolá tiesňovú linku záchranky, tak volajúcemu oznámia, že takýto prístroj máme v obci a upresnia kde je umiestnený. Vďaka defibrilátoru  môže každý občan Ochodnice poskytnúť účinnú prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov. Automatický externý defibrilátor bude prístupný nonstop pre potreby verejnosti na budove Hasičskej zbrojnice.

Na defibrilátor ZOLL AED Plus, ktorý je inštalovaný v našej obci prispeli všetci občania, ktorí venovali Dobrovoľnému hasičskému zboru v Ochodnici minulý rok svoje 2% dane z príjmu. Takto sa podarilo vyzbierať sumu 680 €. Zvyšných 1000 € doplatil Dobrovoľný hasičský zbor zo svojho rozpočtu, za čo im patrí veľká vďaka. Obecný úrad v Ochodnici prispel sumou 570 € na vyhrievanú skrinku s automatickým alarmom pri otvorení - AIVIA 200 OUTDOOR.

15.novembra 2019 absolvovalo v spoločnosti SEVIT spol. s.r.o. 5 členov DHZ Ochodnica školenie na obsluhu defibrilátora. Počas kurzu získali dobrovoľní hasiči cenné informácie a zručnosti pri záchrane života a poskytovaní pomoci pri rôznych úrazoch a v tých najrozmanitejších situáciách. Kurz bol obohatený prezentáciou a možnosťou aplikovania naučených zručností na figurínach.

O získané cenné informácie sa členovia DHZ chcú samozrejme podeliť, preto pozývajú všetkých občanov na školenie zamerané na obsluhu Automatického externého defibrilátora. Školenie sa uskutoční v piatok 7. februára 2020 o 15:00 hod. v sále kultúrneho domu. Nikto z nás nevie, či to nebude práve ON, kto bude môcť pomôcť blížnemu svojmu, z toho dôvodu Vás pozývame aby ste neváhali a využili možnosť prísť na školenie. Školenie je dostupné každému, treba len prísť, dobre počúvať a pozorovať.

Napriek tomu, že defibrilátor je verejne dostupný, čo je prvý predpoklad aby mohol byť použitý kedykoľvek, je aj plne automatický, čo znamená, že stačí dobre počúvať jeho inštrukcie a postupovať pri poskytovaní pomoci podľa jeho zvukových a vizuálnych pokynov. Je ale odporúčané absolvovať zaškolenie na použitie takéhoto prístroja, aby bol človek minimálne zorientovaný v tom ako zariadenie použiť. Takto sa človek možno trochu zbaví stresu, ktorý by bol v prípade poskytovania pomoci pre amatéra enormný, veď ide o život!

Autor: Jaroslav Pitoňák