Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce

Novinky z obce

Informácia k čipovaniu smetných nádob

Prosíme občanov, ktorí už majú očipované popolnice na komunálny odpad, aby si vo vlastnom záujme smetnú nádobu viditeľne označ...

Čipovanie zberných nádob

Vážení spoluobčania! Určite ste zaregistrovali, že v obci prebieha čipovanie zberných nádob. S čipovaním nádob na komunálny...

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Milí učitelia, vážení pedagógovia, dovoľte mi, aby som Vám touto cestou zablahoželal ku Dňu učiteľov, ktorý si pripomíname 28....

Upozornenie pre seniorov

Nakoľko v poslednom období dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraných...

Pozvánka na Latino Dance Fit

Profesionálny tanečný lektor Vás srdečne pozýva na tanečné hodiny Latino Dance Fit, ktoré sú určené predovšetkým pre ženy všet...

Pozvánka na pálenie Moreny

Folklórny súbor Kýčera Vás v rámci udržiavania našich krásnych zvykov všetkých srdečne pozýva na 2. ročník Pálenia Moreny. ...

Zber elektroodpadu v obci

Oznamujeme občanom, že v dňoch do 20.03.2023 bude v našej obci prebiehať zber nevyrabovaného elektroodpadu. Chlad...

Odpis vodomerov.

Oznamujeme občanom, že od 16.3.2023 / t. j. štvrtok / budú pracovníci OÚ, realizovať odpočty vodomerov. Odpočty budú realizova...