Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce

Novinky z obce

Obnovené verejné bohoslužby

Milí občania, ako už bolo oficiálne zverejnené, od 6.5.2020 sa budú v našich kostoloch opäť sláviť sv. omše. A teda aj v našej...

Deň Zeme + súťaž

Aj planéta Zem má svoj sviatok a už tradične ho oslavujeme dňa 22.apríla. Základná škola v Ochodnici ho patrične oslávi v piat...

Brigáda dobrovoľníkov

Starosta obce Radoslav Ďuroška ďakuje dobrovoľníkom - Lukáš Turčák, Marián Dedič, Michaela Pijáková, František Kekely, Marek S...

Veľkonočné prianie starostu obce

Vážení spoluobčania, milí Ochodničania, dovoľte mi, aby som Vám aj v týchto ťažkých chvíľach, v čase keď budeme musieť strávi...

Úhrada poplatkov za Materskú školu

Oznamujem rodičom, že mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorý sa vyberá  v zmysle § 28 ods....