Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Obec Ochodnica získala Pečať rozvoja obcí a miest za rok 2017

Obec Ochodnica získala Pečať rozvoja obcí a miest za rok 2017

Obec Ochodnica bola na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z 2926 obcí a miest SR vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak prestížne ocenenie Pečať Rozvoja obcí a miest za rok 2017. Znamená to, že obec Ochodnica využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

Získanú pečať môžeme s hrdosťou používať pri propagácii obce, ako znak dobrého hospodárenia.

Naša obec tak patrí medzi 39,09% percent obcí a miest, ktoré vyšli z hodnotenia Národného informačného strediska Slovenskej republiky pozitívne. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou  finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Analyzovalo sa obdobie od výsledkov, s akými starostovia volebné obdobie začali, prípadne obce prevzali, s výsledkami, ktoré dosiahli.

Výhodou je, že toto hodnotenie bude vložené v hodnotiacom systéme, ktorý odporúča Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov a  žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Zároveň s ním pracuje štátna správa, banky a finančné inštitúcie a podnikateľský sektor. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.