Presunúť na hlavný obsah

Obec získala dotáciu na kompostéry

Obec Ochodnica ako člen Združenia mesta a obcí Dolných Kysúc získala v rámci projektu Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území Dolných Kysúc, nenávratný finančný príspevok na nákup kompostérov pre domácnosti.

Biologický odpad tvorí 30 - 45% komunálneho odpadu, čiže jeho kompostovaním je možné ušetriť nemalé prostriedky za odvoz a likvidáciu zmesového odpadu. Nedôjde k zvyšovaniu poplatkov za likvidáciu odpadu a obec tak môže ušetrené prostriedky využiť na zlepšenie kvality života svojich obyvateľov.

Obec Ochodnica vysúťažila kompostéry najvyššej kvality od renomovanej firmy s objemom 1050 litrov. V súčasnosti prebiehajú ešte komplikované administratívne úkony, ktoré po naskladnení kompostérov ukončí kontrola z riadiaceho orgánu vzhľadom k tomu, že kompostéry sú financované z Európskej únie. Našou snahou je aby všetky administratívne úkony prebehli čo najskôr, aby sa mohli kompostéry distribuovať občanom. Ovocné a zeleninové zvyšky z kuchyne a trávu či lístie zo záhrady tak nebudú musieť zvážať za peniaze smetiari, ale zostanú na vašej záhrade ako výživné hnojivo.

Kompostéry budú systematicky prideľované domácnostiam na základe vyplnenej žiadosti, ktorú v krátkej dobe zverejníme. O pridelenie bezplatného kompostéra bude môcť požiadať každý občan s trvalým pobytom v obci. Na jedno súpisné číslo môže byť pridelený len jeden kompostér. Súčasťou dodávky bude aj návod na obsluhu a príručka pre správne kompostovanie. 5 veľkých kompostéroch bude navyše umiestnených na verejných priestranstvách.

„Veríme, že vďaka zakúpeným kompostérom sa zníži množstvo odpadu, za ktorý musíme platiť. Obyvatelia obce nebudú mať dôvod vyvážať odpad z domácností k potoku či na polia a znečisťovať tak obec. Pri dodržiavaní návodu na kompostovanie vznikne kvalitné hnojivo, ktoré sa môže použiť pri hnojení ovocných stromov, záhrad a trávnikov, čím sa výživa vráti späť do pôdy. Veríme že vďaka kompostovaniu a našej snahe rozšíriť separovaný zber, sa nebudú v našej obci v budúcnosti zvyšovať poplatky za komunálny odpad, ktoré hrozia podľa novej legislatívy za nízku úroveň vytriedenia komunálnych odpadov.“ hovorí starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Ochodnica bola vo výške 18,41 %. V prípade ak by táto úroveň ostala nezmenená do roku 2020, cena za odvoz a likvidáciu odpadu by stúpla dvojnásobne. Aby cena ostala nezmenená je potrebné dosiahnuť úroveň vytriedenia vo výške aspoň 40,1%. Nebuďme preto ľahostajní, len vďaka správnemu nakladaniu s odpadom, jeho dôslednou separáciou a kompostovaním je možné znížiť produkciu odpadu a tým ušetriť nemalé finančné prostriedky.


O časovom priebehu a o presnom postupe vyžiadania kompostérov Vás budeme priebežne informovať v ďalších článkoch.

Ako správne kompostovať

Jaroslav Pitoňák