Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • "Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania"

"Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania"

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania v období od 01.04. do 31.10.2021. Informačný materiál ku kampani Ministerstva vnútra SR, Štatistického úradu SR a ďalších partnerov zastupujúcich samosprávy, seniorov, hendikepované osoby a i. s názvom „Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania“ Vám prinášame v prílohach pod textom.