Presunúť na hlavný obsah

Pozemkové úpravy v obci Ochodnica

Obecnému úradu sa podarilo zabezpečiť, že Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 458/2022 zo dňa 13.júla 2022 schválila, aby katastrálne územie Ochodnica bolo zaradené do zoznamu 120 katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2022.

Preto očakávame, že do konca roka 2022 bude začatie pozemkových úprav v k.ú. Ochodnica zverejnené. Na základe pozemkových úprav (tzv. komasácií)  sa odstráni rozdrobenosť vlastníctva a občania budú vlastníkmi ucelených celkov.

Vzhľadom k blížiacej sa komasácií, ako aj črtajúcej sa hospodárskej kríze by mal byť každý opatrný pri predaji podielov k pôde za podhodnotené ceny rôznym špekulantom.

Bližšie informácie v prílohe.