Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • OPATRENIA a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pr...

OPATRENIA a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi.

          Vzhľadom   k nástupu teplých  jarných dní  a predpokladanému nárastu  požiarov  súvisiacich  s  vypaľovaním  suchej  trávy   Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Čadci  Vás  upozorňuje   na dôsledné zabezpečenie  ochrany lesov (ako aj trávnatých porastov, verejných priestranstiev  a prírodného prostredia) pred požiarmi.

 

V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2023 celkom 13 požiarov s priamou škodou
6 500,-€. Najviac požiarov bolo v  auguste (7), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch v mesiacoch  jún  (3) a júl (3), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch august a september. Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov (8 požiarov) a zakladanie ohňov v prírode (8). V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku 2022 usmrtená žiadna osoba a zranená bola jedna osoba.

Ukazovateľ

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Počet požiarov

161

162

262

210

221

128

313

67

Priama škoda (€)

323 205

410 330

436 140

1123 055

574 550

301 710

1 259 015

617 965

Usmrtené osoby

0

0

1

0

1

0

0

0

Zranené osoby

1

1

2

2

1

0

1

1

 

 

V okrese Čadca (okres Čadca a Kysucké Nové Mesto) vyniklo v roku 2023 celkom 6 požiarov v lesoch, čo je v rámci Žilinského kraja takmer 50 percent všetkých požiarov.