Presunúť na hlavný obsah

Odpočívadlo na cyklotrase

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška spustil projekt s cieľom vystavať odpočívadlo na cyklotrase pri minerálnom prameni. Obec získala finančnú podporu vo výške 2 102 €  od Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. Celkové náklady na projekt sú vyčíslené na 2 597 € a obec sa podieľa na spolufinancovaní 19,06 % (495 €)  z vlastných zdrojov.

V hornej časti obce Ochodnica vyviera minerálny prameň Vajcovka, ktorý bol vyhlásený za prírodný chránený výtvor. Nachádza sa v oplotenom areáli v tesnej blízkosti cyklotrasy. Ide o upravený prameň mineralizovanej marinogénnej vody nátriovo - chloridového chemického zloženia s obsahom sírovodíka. Jedná sa o charakteristický jav flyšového pásma. Areál minerálneho prameňa je vhodným miestom pre vybudovanie odpočívadla s dreveným prístreškom, murovaným stolom, lavičkami a ohniskom. Vybuduje sa aj nový chodník na zlepšenie prístupu k minerálnemu prameňu. Na stavebných prácach sa podieľajú  členovia Dobrovoľného hasičského zboru, TJ Kysučan, Jednota dôchodcov a ostatní dobrovoľní občania  a to bez nároku na odmenu za čo im patrí veľká vďaka za vykonané práce.

Cieľom projektu je tiež zlepšiť cyklistickú infraštruktúru v obci Ochodnica a zvýšiť tak atraktivitu regiónu pre cykloturizmus. Prostredníctvom vytvorenia odpočívadla s lavičkami, stojanom pre cyklistov vzrastie celková atraktívnosť obce, oživí sa turizmus a posilní cyklistický šport. Tiež sa bude posilňovať rozvoj telesnej kultúry, športu a zdravia.

Odpočívadlo pre cyklistov bude slúžiť nielen na to, aby cyklisti prichádzali, ale aby sa tu aj zdržali a využili prameň mineralizovanej vody s obsahom sírovodíka. Cykloodpočívadlá sú miestami pre oddych a posedenie cykloturistov, ale i miestom úkrytu pred zlým počasím. Odpočívadlo bude slúžiť nielen pre dospelých, ale aj pre ich rodiny s deťmi a tiež sa zvýši návštevnosť minerálneho prameňa "Vajcovka".

KIA Motors Nadácia Pontis