Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 13.1.2023

oznamuje občanom, že v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v platnom znení Vám

                             oznamujeme 

že v termíne od: 13.01.2023 07:30 do: 13.01.2023 16:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa

distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu