Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ochodnica č. 3/2023 o ...

N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ochodnica č. 3/2023 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch bežného štandardu v Obci Ochodnica

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Ochodnica č. 3/2023 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch bežného štandardu v Obci Ochodnica, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu.

 

Viac informácií v prílohe.