Presunúť na hlavný obsah

Združenie drobnovlastníkov lesov obce Ochodnica

Združenie drobnovlastníkov lesov obce Ochodnica je spoločenstvom individuálnych drobnovlastníkov lesov v kat. území obce Ochodnica, ktorí preberajú do užívania lesné nehnuteľnosti im vlastníckym právom patriace ako aj lesné nehnuteľnosti, ktoré na základe rozhodnutia Pozemkového fondu SR preberú do užívaniana na čas do úplného majetkoprávneho vysporiadania. Združenie hospodári na lesnej a poľnohospodárskej pôde ako majetku jeho účastníkov v ich vlastníctve a spoločnom užívaní, ako aj na majetku, ktorý získalo nájmom, alebo z iného právneho dôvodu.

Zloženie výboru ZDVL obce Ochodnica

 • Predseda: Olejko Jozef
 • Členovia: Tarana Ján
 • Pečala Peter
 • Mgr. Piják Ľuboš
 • Mlích Marian
 • Ing. Sága Marián
 • Holáň Miroslav

Zloženie kontrolnej komisie ZDVL obce Ochodnica

 • Predseda: Ing. Krupka Juraj
 • Členovia: Šeptajová Marta
 • Ďugel Ján

Kontaktné údaje
Združenie drobnovlastníkov lesa obce Ochodnica
Jozef Olejko Ochodnica 751
023 35 Ochodnica
Mail: pssdl.ochodnica@gmail.com
Tel.č. 0915 214 296

Úradné hodiny

 • V hasičskej zbrojnici na 1. poschodí.
 • Každý párny štvrtok od 17:00 – 18:00

OZNAM

Združenie drobnovlastníkov lesov obce Ochodnica oznamuje svojim členom, ktorí potrebujú doklad o prevzatých dividendách za rok 2023, aby si ho prišli zobrať cez úradné hodiny do hasičskej zbrojnice. Úradné hodiny: Každý párny štvrtok od 17:00 – 18:00.

Dokumenty