Presunúť na hlavný obsah

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v rovnaký deň a v rovnakom čase. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb (PDF, 207,6 kB).

Zoznamy kandidátov

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

  • Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 38/2022 zo dňa 24.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici bude mať 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebnom obvode.

Obec Ochodnica v zmysle § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb. Počet obyvateľov obce Ochodnica je 1929.

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do OZ v obci Ochodnica je 100.
  • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Ochodnica je 100.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby 2022 je možné doručiť na emailovú adresu: obec@ochodnica.sk

Bližšie informácie o spojených voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Obec Ochodnica uverejňuje podľa §173 ods. 2 Zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam zaregistrovaných kandidátov prevoľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva: