Presunúť na hlavný obsah

Nový web obce Ochodnica

Obec Ochodnica dnešným dňom spúšťa novú, vizuálne modernejšiu, a prehľadnejšiu webovú stránku, ktorá nahradila predchádzajúci web. Novú web stránku dodala spoločnosť Fresh idea s.r.o. z Čadce.

"Pôvodná internetová stránka obce fungovala prakticky v nezmenenom stave od roku 2009. Robili sa len drobné úpravy. Po desiatich rokoch už bola zastaralá po technickej stránke a nespĺňala štandardy pre informačné systémy verejnej správy. Po porade so starostom a poslancami obecného zastupiteľstva sme sa rozhodli posunúť vpred a po prieskume trhu sa oslovila spoločnosť Fresh idea s.r.o., ktorá vytvorila napríklad webstránky pre mesto Čadca a Krásno nad Kysucou." hovorí dlhoročný administrátor obecnej web stránky Jaroslav Pitoňák.

Potvrdením toho, že sa obec obrátila na odborníkov, sú aj získané ocenenia za vyššie spomenuté stránky. Web mesta Čadca získal v roku 2012 ocenenie za Najlepšiu bezbariérovú internetovú stránku samospráv a internetová stránka mesta Krásno nad Kysucou získala ocenenie Najlepšia bezbariérová stránka Slovenska v roku 2018.

V krátkom čase spoločnosť Fresh idea s.r.o. vytvorila nové moderné internetové stránky, ktoré spĺňajú aktuálne technické štandardy a zákonné podmienky, majú jednoduchšiu štruktúru a umožňujú užívateľom rýchly prístup k potrebným a aktuálnym informáciám. Veľký dôraz pri tvorbe stránky sa kládol na prístupnosť stránky, teda aby sa jej obsah bez problémov zobrazoval všetkým občanom na akomkoľvek prehliadači, mobilnom telefóne, tablete, či na zariadeniach pre hendikepovaných užívateľov.

"Po dodaní web stránky, ju bolo potrebné naplniť aktuálnymi informáciami. V spolupráci so zamestnancami obecného úradu a členmi záujmových organizácií sme pritom strávili nespočetné množstvo hodín, no veríme že výsledok bude stáť za to." spomína Jaroslav Pitoňák.

Občania si tak na stránke môžu okrem aktuálnych informácií zo života v obci, nájsť rôzne tlačivá, ktoré potrebujú v komunikácii s jednotlivými oddeleniami obecného úradu a nechýba ani možnosť komunikácie cez elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb. Aktualizáciou prešlo množstvo vecí, od sadzobníka poplatkov po informácie o záujmových organizáciach v obci. Bohaté informácie o atrakciách a obdivuhodných miestach v obci si nájdu aj turisti a návštevníci obce.

"Nezaspávame na vavrínoch, ale snažíme sa prispôsobovať súčasným moderným trendom. V rámci skvalitňovania služieb pre občanov našej obce neustále naše služby inovujeme, aby sa uľahčil občanom prístup k tlačivám, kontaktom či novinkám zo života v obci. V poslednom čase v obci pribudlo množstvo noviniek, popri dynamickej a aktualitami nasýtenej webovej stránke www.ochodnica.sk, je to zrenovovaný obecný rozhlas, novo zavedený SMS systém, účasť na portáli odkazprestarostu.sk, ako aj obecný účet na sociálnej sieti Instagram. Samozrejme stále vidíme miesto na zlepšovanie, o čo sa budeme v nasledujúcich rokoch určite snažiť. Chcel by som sa ešte poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe novej web stránky, či už je to spoločnosť Fresh idea s.r.o., Jaroslav Pitoňák, Marcel Baltiar, Dana Červená a zamestnanci obecného úradu. Vďaka patrí aj autorovi pôvodnej web stránky Jozefovi Jakubcovi." hovorí starosta obce Radoslav Ďuroška.

Web stránka je zatiaľ spustená v testovacej prevádzke, počas ktorej sa budú odlaďovať prípadné chyby. Preto ak by ste chceli na stránke niečo zmeniť, doplniť, prípadne objavíte nejaký problém - píšte na mail pitonak@ochodnica.sk