Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Obci Ochodnica bola udelená Pečať rozvoja obcí a miest za rok 2017

Obec Ochodnica bola na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia z 2926 obcí a miest SR vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja a získala tak prestížne ocenenie Pečať Rozvoja obcí a miest za rok 2017. Znamená to, že obec Ochodnica využíva financie a majetok s vysokou efektivitou pre trvalo udržateľný rozvoj.

 

Pečať rozvoja obcí a miest 2017



Získanú pečať môžeme s hrdosťou používať pri propagácii obce, ako znak dobrého hospodárenia.

Naša obec tak patrí medzi 39,09% percent obcí a miest, ktoré vyšli z hodnotenia Národného informačného strediska Slovenskej republiky pozitívne. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostriedkami určitou  finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Analyzovalo sa obdobie od výsledkov, s akými starostovia volebné obdobie začali, prípadne obce prevzali, s výsledkami, ktoré dosiahli.

 

Certifikát Pečať rozvoja Ochodnica 2017

 

Výhodou je, že toto hodnotenie bude vložené v hodnotiacom systéme, ktorý odporúča Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov a  žiadateľov o poskytnutie eurofondov. Zároveň s ním pracuje štátna správa, banky a finančné inštitúcie a podnikateľský sektor. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.