Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Separovaný zber

V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu, je na mieste sa zaujímať, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou nevyhnutne potrebovali, a ktoré sa po zahodení stávajú pre nás bezcenným odpadom. Umiestňujeme ich napríklad na skládku. Bohužiaľ, ešte stále málokde dokonale izolovanú, riadenú a povolenú. Väčšinou sa umiestňujú na „čiernu skládku", ktorej hrozí kontaminácia vody a pôdy priesakmi zo skládky. Skládky tiež zaberajú určitý priestor v krajine a po skončení ich životnosti treba vždy hľadať nové lokality. Riešením nie je ani spaľovanie odpadov v spaľovni. Opticky sa množstvo odpadu podstatne zníži, ale za cenu vzniku toxickej škváry (ktorá sa musí skládkovať špeciálne ako nebezpečný odpad) a úletu exhalátov do ovzdušia. Riešením je teda predchádzanie vzniku odpadov, napríklad kupovaním nebaleného tovaru alebo aspoň zapojenie sa do separovaného zberu odpadu.

Termín zberu plastov

Zbery sa uskutočnia v dňoch:
14.01.2019
18.02.2019
18.03.2019
15.04.2019
13.05.2019
17.06.2019
15.07.2019
19.08.2019
16.09.2019
14.10.2019
18.11.2019
16.12.2019

Oznamujeme občanom, že zber plastov sa bude vykonávať vždy v tretí pondelok príslušného mesiaca. Žiadame občanov, aby do vriec s plastami nevhadzovali polystyrén, tvrdený plast a plastové fľaše stláčali!!!

 

PATRÍ SEM:

PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť a ich objem zmenšiť na minimum.

NEPATRÍ SEM:

znečistené plasty (potravinami, zeminou, farbami, maltou, ...), obaly od sladkostí a slaností, celofán, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly z motorových olejov a iných ropných produktov, atď.

 

Návod ako správne triediť odpad, nájdete na tejto stránke: