Maľovaná mapa

Maľovaná mapa Ochodnica

Mapový portál

Mapový portál Ochodnica

Katastrálna mapa

Katastrálna mapa Ochodnica

 

Pečať rozvoja obcí a miest Ochodnica

 

Partnerské obce

Obec Dobrá   Gmina Mucharz

Ako triediť odpad

Ako správne triediť odpad

Páčia sa Vám stránky?
Užitočné odkazy

 

Tvorba web stránok

 

Pohrebníctvo Anna

Tvorba responzivných webstránok

Stavebné dokumenty

Povinnosti stavebnikov pri činnostiach v ochranných
a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
stiahnuť stiahnuť (1,4 MB)
Povinnosti stavebnikov pri realizácii
výkopových a stavebných prác v ochranných
a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
stiahnuť stiahnuť (609 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stiahnuť stiahnuť (34,8 kB)
Návrh na vydanie územného rozhodnutia stiahnuť stiahnuť (35,8 kB)
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby stiahnuť stiahnuť (35,8 kB)
Ohlásenie drobnej stavby stiahnuť stiahnuť (34,8 kB)
Ohlásenie stavebných úprav /udržiavacích prác/ stiahnuť stiahnuť (31,7 kB)
Prehlásenie stavebného dozora stiahnuť stiahnuť (26,1 kB)
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby stiahnuť stiahnuť (38,4 kB)
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením stiahnuť stiahnuť (32,2 kB)
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stiahnuť stiahnuť (39,9 kB)
Žiadosť o zápis stavby do operátu
katastra nehnuteľností
stiahnuť stiahnuť (29,2 kB)
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska
k investičnej činnosti v meste
stiahnuť stiahnuť (30,2 kB)