Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Volebný okrsok a volebná miestnosť

V obci Ochodnica bol utvorený 1 volebný okrsok a určená volebná miestnosť pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia ...

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Starostom obce Ochodnica Radoslavom Ďuroškom bola za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy o...

Návrh VZN na pripomienkovanie.

V súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže obec vo veciach územnej samosprávy v...