Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 1/ zámer predaja časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Ochodnica – časť pozemku...