Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Úradné hodiny pre verejnosť.

Oznamujeme Vám, že Obecný úrad prechádza na nový systém úradných hodín počas mimoriadnej situácie a to od 06.04.2020. Úra...

Stavebné povolenie -rodinný dom.

Obec Ochodnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v...