Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí stavby

Vec: Oznámenie o začatí stavby (podľa §58 a §58a zákona č.50/176 Zb. v znení neskorších predpisov a §8 a §9 vyhl. č. 453/2000 ...